Pamiętajmy o ogrodach

Rozkład Jazdy Bus

Menu

 

 

 


Ogłoszenie PDF Drukuj Email
Wiadomości - Wiadomości Ogłoszenia

Tyszowce, dnia 08.09.2015r.

 

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie  Gminy Tyszowce położonych w mieście Tyszowce przeznaczonych do sprzedaży

 

 

Lp.

Nr. ewidencyjny działki

Powierzchnia w ha

Opis nieruchomości

Nr. księgi wieczystej

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i sposób jej zagospodarowania

Termin rozpoczę-cia  i zakończe-nia zabudowy

Forma sprzedaży

Cena gruntu    i urządzeń

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

10.

2197/24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2197/25

 

 

 

 

2197/26

 

 

 

 

2197/27

 

 

 

 

2197/28

 

 

 

 

2197/29

 

 

 

 

2197/30

 

 

 

 

2197/31

 

 

 

 

2197/36

 

 

 

 

2197/37

0.0897 ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.0897 ha

 

 

 

 

0.0898 ha

 

 

 

 

0.0897 ha

 

 

 

 

0.0897 ha

 

 

 

 

0.0898 ha

 

 

 

 

0.0922 ha

 

 

 

 

0.0900 ha

 

 

 

 

0.0808 ha

 

 

 

 

0.0304 ha

Nieruchomość niezabudowa-na położona w Tyszowcach przy ul. Słonecznej w bezpośrednim sąsiedztwie osiedla mieszkaniowego, przy drodze o nawierzchni bitumicznej, w odległości około 200 m od ulicy Wielkiej – asfaltowej drogi wojewódzkiej Tomaszów Lub - Hrubieszów.

Jak  wyżej.

 

 

 

 

Jak wyżej.

 

 

 

 

Jak wyżej.

 

 

 

 

Jak wyżej.

 

 

 

 

Jak wyżej.

 

 

 

 

Jak wyżej.

 

 

 

 

Jak wyżej.

 

 

 

 

Jak wyżej.

 

 

 

 

Jak wyżej.

KW ZA1T/00066026/0

 

 

 

 

 

 

 

 

KW ZA1T/00066026/0

 

 

KW ZA1T/00066026/0

 

 

KW ZA1T/00066026/0

 

 

KW ZA1T/00066026/0

 

 

KW ZA1T/00066026/0

 

 

KW ZA1T/00066026/0

 

 

KW ZA1T/00066026/0

 

 

KW ZA1T/00066026/0

 

 

KW ZA1T/00066026/0

 

 

Nieruchomość znajduje się w terenach zabudowy mieszkaniowej jedno- rodzinnej z dopuszczeniem usług.

 

.

 

 

 

 

Nieruchomość znajduje się w terenach zabudowy mieszkaniowej jedno- rodzinnej z dopuszczeniem usług.

Nieruchomość znajduje się w terenach zabudowy mieszkaniowej jedno- rodzinnej z dopuszczeniem usług.

Nieruchomość znajduje się w terenach zabudowy mieszkaniowej jedno- rodzinnej z dopuszczeniem usług.

Nieruchomość znajduje się w terenach zabudowy mieszkaniowej jedno- rodzinnej z dopuszczeniem usług.

Nieruchomość znajduje się w terenach zabudowy mieszkaniowej jedno- rodzinnej z dopuszczeniem usług.

Nieruchomość znajduje się w terenach zabudowy mieszkaniowej jedno- rodzinnej z dopuszczeniem usług.

Nieruchomość znajduje się w terenach zabudowy mieszkaniowej jedno- rodzinnej z dopuszczeniem usług.

Nieruchomość znajduje się w terenach zabudowy mieszkaniowej jedno- rodzinnej z dopuszczeniem usług.

Nieruchomość znajduje się w terenach zabudowy mieszkaniowej jedno- rodzinnej z dopuszczeniem usług.

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

Przetarg ustny

nieograni-czony

 

 

 

 

 

 

 

Przetarg ustny nieograniczo- ny

 

Przetarg ustny nieograniczony

 

Przetarg ustny nieograniczony

 

Przetarg ustny nieograniczony

 

Przetarg ustny nieograniczony

 

Przetarg ustny nieograniczony

 

Przetarg ustny nieograniczony

 

Przetarg ustny nieograniczony

 

Przetarg ustny nieograniczony

Cena

osiągnięta

w przetargu

minimum

32.585,50 zł

 

 

 

Cena osiągnięta

w przetargu minimum

32.585,50 zł

Cena osiągnięta

w przetargu

minimum 32.618,50 zł

Cena osiągnięta

w przetargu minimum

32.585,50

Cena osiągnięta

w przetargu

minimum

32.585,50 zł

Cena osiągnięta

w przetargu

minimum

32.618,50 zł

Cena osiągnięta

w przetargu

minimum

33.401,50 zł

Cena osiągnięta

w przetargu

minimum

32.683,50 zł

Cena osiągnięta

w przetargu

minimum

30.614,50 zł

Cena osiągnięta

w przetargu

minimum

14.163,50 zł

 

Bliższych  informacji  na  temat  sprzedaży  w/w  nieruchomości udziela Urząd Miejski w Tyszowcach w pokoju nr 12 w terminie do dnia

21 października 2015r.  Osoby, którym  służy  roszczenie o nabycie nieruchomości  winny  złożyć  wniosek w tutejszym  Urzędzie  Miejskim w terminie 6 tygodni od daty wywieszenia niniejszego wykazu.