Pamiętajmy o ogrodach

Rozkład Jazdy Bus

Menu

 

 

 


Rządowy program „Książki naszych marzeń” PDF Drukuj Email
Wiadomości - Wiadomości Ogłoszenia

Gmina Tyszowce reprezentowana przez Pana Mariusza Zająca Burmistrza Tyszowiec podpisała umowę dotacyjną z Lubelskim Kuratorem Oświaty na realizację rządowego programu „Książki naszych marzeń” realizowanego w roku szkolnym 2015/2016.Podpisana umowa umożliwi zakup książek do bibliotek szkolnych w celu promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijania ich zainteresowań czytelniczych.

Zakupione książki swoją fabułą powinny rozbudzać ciekawość młodego czytelnika otaczającą go rzeczywistością i inspirować do twórczego działania oraz powinny być bliskie ich doświadczeniom w poznawaniu i rozumieniu współczesnego świata.

W ramach programu przewidziana jest także współpraca bibliotek szkolnych z biblioteką publiczną. Zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych jest konsultowany z biblioteką publiczną, aby gromadzone zbiory się uzupełniały. Biblioteki mają także wspólnie organizować wydarzenia służące popularyzacji i promocji czytelnictwa. Mogą to być np. spotkania z twórcami literatury dziecięcej i młodzieżowej, imprezy czytelnicze, konkursy itp.

Podstawowym rezultatem programu ma być trwałe zainteresowanie młodych ludzi czytaniem książek. Aby tak się stało muszą doświadczyć przyjemności z czytania, odkryć w nim atrakcyjny sposób zdobywania wiedzy o świecie, rozwijania zdolności i zainteresowań, a także spędzania wolnego czasu.

Łączna kwota środków przyznanych szkołom na zakup książek do bibliotek szkolnych na terenie Gminy Tyszowce wynosi 7.712,50 zł z tego 1.542,50 zł stanowi wkład własny Gminy Tyszowceprzekazany na realizację zadania.

Szkoły, które otrzymały wsparcie w ramach programu:

1. Szkoła Podstawowa im. Jana Kilińskiego w Tyszowcach – kwota dotacji 2.170 zł, wkład własny - 542,50 zł.

2. Szkoła Podstawowa w Kazimierówce – kwota dotacji 1.000 zł, wkład własny - 250,00 zł.

3. Szkoła Podstawowa w Perespie - kwota dotacji 1.000 zł, wkład własny - 250,00 zł.

4. Szkoła Podstawowa im. Wydarzeń Września w Czartowczyku - kwota dotacji 1.000 zł, wkład własny - 250,00 zł.

5. Szkoła Podstawowa w Przewalu - kwota dotacji 1.000 zł, wkład własny - 250,00 zł.

 

Program „Książki naszych marzeń” poprzedza Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, który w latach 2016–2020 będą wspólnie realizować Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

                                                                                              Mariusz Zając

                                                                                         Burmistrz Tyszowiec