Pamiętajmy o ogrodach

Rozkład Jazdy Bus

Menu

 

 

 


Ogłoszenia PDF Drukuj Email
Wiadomości - Wiadomości Ogłoszenia

Szanowni Państwo,

 

 

Nawiązując do prośby Pana Jana Boguckiego – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dotyczącej przekazywania cotygodniowych informacji o ewentualnych szkodach powstałych w oziminach w wyniku ujemnych skutków przezimowania, informuję, że można zgłaszać w/w szkody do Urzędu Miejskiego w Tyszowcach pokój Nr 12 do dnia 20 maja 2016 r. natomiast nie później niż do momentu likwidacji uprawy.

Zgłoszenie szkody należy dokonać na oświadczeniu, zgodnie z danymi zawartymi we wniosku o płatności bezpośrednie składanym do ARiMR
w roku 2016 .

Burmistrz Tyszowiec

/-/ mgr inż. Mariusz Zając