Pamiętajmy o ogrodach

Rozkład Jazdy Bus

Menu

 

 

 


Rozwój usług rolniczych, zasady konkurencyjności wyboru wykonawców - ARiMR zaprasza na szkolenie PDF Drukuj Email
Wiadomości - Wiadomości Ogłoszenia

"Przygotowanie wniosku o przyznanie pomocy i zasady przyznawania pomocy dla poddziałań 6.4 Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej" objętego PROW na lata 2014 - 2020 typ operacji Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych" oraz Zasady konkurencyjności wyboru wykonawców / dostawców dla zadań przewidzianych do wsparcia PROW na lata 2014-2020 

Szkolenie kierowane jest do potencjalnych wnioskodawców, którzy chcą skorzystać z pomocy w zakresie poddziałań inwestycyjnych PROW 2014-2020. Podczas szkolenia zostaną omówione m.in. zasady przyznawania pomocy oraz wymagania dotyczące dokumentacji aplikacyjnej, etapów przeprowadzania postępowania ofertowego.

Lokalizacja i godzina szkolenia: 

 

Budynek Starostwa Powiatowego ul. Lwowska 68, Sala Narad "b"

19 października 2016 r w godzinach 13:00 - 15:00

 

PROGRAM SZKOLENIA : 

 

Przygotowanie wniosku o przyznanie pomocy i zasady przyznawania pomocy dla poddziałań 6.4 Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej typ operacji Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych


1. Podstawy prawne ubiegania się o pomoc.

2. Zasady ubiegania się o pomoc: 
- definicja beneficjenta,
- zakres i wysokości wsparcia,
- koszty kwalifikowalne,
- kryteria wyboru operacji.

3. Zasady przygotowywania i wypełniania dokumentacji aplikacyjnej: 
- wniosek o przyznanie pomocy,
- załączniki do wniosku o przyznanie pomocy wraz z ich omówieniem.

4. Biznesplan - zasady sporządzania: 
- informacje dotyczące wnioskodawcy,
- opis planowanej operacji,
- wykonalność operacji,
- tabele finansowe do Biznesplanu.

5. Ogólne informacje na temat procedury oceny wniosku o przyznanie pomocy oraz podstaw prawnych
do odmowy przyznania pomocy.

6. Najczęściej popełniane błędy na etapie ubiegania się o pomoc na podstawie działań wdrażanych
w ramach PROW 2007-2013 oraz PROW 2014-2020:
 
- ubieganie się o pomoc przez podmioty nieuprawnione, niespełniające kryteriów,
- przeprowadzanie postępowania ofertowego,
- tworzenie sztucznych warunków w celu spełnienia kryteriów dostępu do pomocy.

Zasady konkurencyjności wyboru wykonawców / dostawców dla zadań przewidzianych do wsparcia PROW na lata 2014-2020 
1. Omówienie weryfikacji postepowań ofertowych dla poddziałań 4.1, 5.1, 5.2, 6.4 PROW na lata 2014-2020
2. Omówienie kolejnych etapów przeprowadzania postępowania ofertowego.
3. Omówienie dokumentów wymaganych w procesie postępowania ofertowego.
4. Omówienie najczęściej popełnianych przez Wnioskodawców błędów w procesie postępowania ofertowego.
5. Dyskusja i wnioski.