Pamiętajmy o ogrodach

Rozkład Jazdy Bus

Menu

 

 

 


INFORMACJA PDF Drukuj Email
Wiadomości - Wiadomości Ogłoszenia

I N F O R M A C J A

 INFORMUJE  SIĘ,  ŻE  OD  DNIA  27.10.2016 R.  WYPŁACANY  JEST  ZWROT  PODATKU   AKCYZOWEGO  ZAWARTEGO   W  CENIE  OLEJU  NAPĘDOWEGO  ZA  OKRES  OD   01.02.2016 R.  DO  31.07.2016 R.

 

 

                                    BURMISTRZ  TYSZOWIEC

                                                   /-/ MGR INŻ. MARIUSZ ZAJĄC