Pamiętajmy o ogrodach

Rozkład Jazdy Bus

Menu

 

 

 


INFORMACJA PDF Drukuj Email
Wiadomości - Wiadomości Ogłoszenia

Fundacja Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, której jestem prezesem, ma do zaoferowania wsparcie finansowe dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.

Grupę docelową stanowią osoby po 30 roku życia, bezrobotne i bierne zawodowo (zarejestrowane z Urzędzie Pracy lub nie zarejestrowane) z terenu województwa lubelskiego, które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą.

Uczestnicy Projektu mają przez rok utrzymać działalność gospodarczą. Na start dostają 20 tys. złotych wsparcia (z 2%wkładem własnym). Przez pół roku dostają wsparcie pomostowe w wysokości 1 500 zł miesięcznie.

W sumie otrzymują więc 29 tysięcy złotych. W ramach jednorazowej dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej Uczestnicy Projektu będą ją mogli przeznaczyć na wydatki inwestycyjne,

konieczne do uruchomienia firmy np. zakup sprzętu i wyposażenia, towary handlowe, prace remontowe i budowlane.

Finansowe wsparcie pomostowe: z tych środków Uczestnicy Projektu będą mogli opłacić koszty związane z prowadzeniem firmy np. składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne czy też czynsz za lokal.

Preferowane są osoby, które dzięki uzyskanej dotacji 29 tysięcy zł utworzą dodatkowe miejsce pracy (1/2 etatu na min. 1-3 miesiące) w okresie 12 miesięcy od rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Preferowane są też osoby odchodzące z rolnictwa, tj. osoby, które zdecydują się na przejście z KRUS na ZUS.

Telefon kontaktowy do rekrutacji: 577 717 766 - więcej w ulotce

http://www.frgi.com.pl/

zachęcam do udziału i pozdrawiam

Marek Drączkowski