Pamiętajmy o ogrodach

Rozkład Jazdy Bus

Menu

 

 

 


I N F O R M A C J A PDF Drukuj Email
Wiadomości - Wiadomości Sportowe

INFORMUJE  SIĘ,  ŻE  WNIOSKI

DOTYCZĄCE  ZWROTU  PODATKU AKCYZOWEGO   ZAWARTEGO

W  CENIE

OLEJU  NAPĘDOWEGO  WYKORZYSTYWANEGO

DO  PRODUKCJI  ROLNEJ  ZA  OKRES

OD 01.08.2016 R.  DO  31.01.2017 R. PRZYJMOWANE SĄ W DNIACH

OD 01.02.2017 R. DO 28.02.2017 R.

Formularz wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

BURMISTRZ  TYSZOWIEC

/-/ mgr inż. Mariusz  Zając