Sołtysi z terenu Miasta i Gminy Tyszowce

Kadencja VII 2014-2018

Sołtys – przedstawiciel lokalnej społeczności, przeważnie wiejskiej. Jego rola począwszy od średniowiecza ulegała poważnym zmianom i od 1990 roku w Polsce jest organem wykonawczym sołectwa.

 • Sołectwo Czartowiec  obejmuje miejscowość Czartowiec, Sołtys - Elżbieta Rosół.
 • Sołectwo Czartowiec - Kolonia obejmuje wieś Czartowiec – Kolonia Sołtys - Franciszek Habit.
 • Sołectwo Czartowczyk  obejmuje miejscowość Czartowczyk i jej integralne części: Kolonia Czartowczyk oraz miejscowość Gołaicha Sołtys - Adam Baj.
 • Sołectwo Czermno  obejmuje miejscowość Czermno i jej integralne części: Kolonia Czermno; Kolonia Nowa – Czermno Sołtys -  Sylwester Piaszczyk.
 • Sołectwo Kazimierówka  obejmuje miejscowość Kazimierówka i jej integralne części: Linia Dolna; Linia Górna i Świdowatka Sołtys - Edmund Czernij.
 • Sołectwo Klątwy  obejmuje miejscowość Klątwy i jej integralną część Kolonia oraz miejscowość Kaliwy, Sołtys - Henryk Guz.
 • Sołectwo Lipowiec obejmuje miejscowość Lipowiec, Sołtys - Franciszka Rykaluk
 • Sołectwo Marysin  obejmuje miejscowość Marysin i jej integralne części: Drążaki; Pierwszaki i Trzeciaki, Sołtys - Janina Szeremeta.
 • Sołectwo Mikulin obejmuje miejscowość Mikulin i jej integralną część Kolonia Mikulin, Sołtys - Michał Sołdaczuk.
 • Sołectwo Niedźwiedzia Góra  obejmuje miejscowość Niedźwiedzia Góra i jej integralną część Kolonia Niedźwiedzia Góra, Sołtys - Krystyna Kusiak.
 • Sołectwo Perespa  obejmuje miejscowość Perespa jej integralne części: Nowa Wieś, Stara Wieś i Wólka oraz miejscowość Perespa- Kolonia, Sołtys - Bogdan Wybranowski.
 • Sołectwo Podbór obejmuje miejscowości Podbór, Sołtys - Stanisław Jakubiak
 • Sołectwo Przewale  obejmuje miejscowość Przewale i jej integralne części: Kolonia Przewale i Zielone, Sołtys - Agnieszka Radom.
 • Sołectwo Rudka  obejmuje miejscowość Rudka, Sołtys - Wiesław Zub
 • Sołectwo Soból  obejmuje miejscowość Soból, Sołtys - Łukasz Kobielarz
 • Sołectwo Wakijów  obejmuje miejscowość Wakijów, Sołtys - Anna Pytel.
 • Sołectwo Wojciechówka obejmuje miejscowość Wojciechówka, Sołtys - Leszek Sól.
 • Sołectwo Zamłynie obejmuje miejscowość Zamłynie z ulicami: Zamojska, Garbarska, Majora Eborowicza, Sołtys - Lucyna Skrzecz.
 • Sołectwo Dębina  obejmuje część miasta Tyszowce oznaczonego jako Dębina i obejmującego ulice: Armii Krajowej od numeru 1 do numeru 13 i od numeru 2 do numeru 10; Czarnieckiego - numery nieparzyste; Jaśminowa; Kątek; Mała; Średnia; 3 Maja - numery nieparzyste; Polna; Słoneczna i Wielka, Sołtys - Marta Kocira.
 • Sołectwo Tyszowce (1066/1236) stanowi część miasta Tyszowce oznaczonego jako Jurydyka, Majdan, Podgórze oraz Zaława i obejmującego ulice: Antoniego Łukaszewskiego; Armii Krajowej - numer 15; Czarnieckiego - numery parzyste; Hetmańska; Jurydyka; Kilińskiego; Konfederacji Tyszowieckiej; Kościelna; Nadrzeczna; Niezgody;3 Maja -numery parzyste; Ogrodowa; Partyzantów; Podgórze; Rynek; Sportowa; Szewska; Szwedzka, Szkolna i Targowa, Sołtys - Elżbieta Torba.

 

Podstawa prawna: Uchwała Nr X/79/2007 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 21 listopada 2007r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Tyszowce (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 110, poz. 2691 z dn. 25.09.2008r.)