Burmistrz Tyszowiec Mariusz Zając Telefon: +48 846 612 122

Sekretarz Gminy Teresa Chrastina Telefon: +48 846 612 124

Skarbnik Gminy Krystyna Leja Telefon: +48 846 612 127

Zastępca Skarbnika Maria Antoszewska Telefon: +48 846 612 130

Stanowisko ds. kancelaryjnych i kadrowych Halina Kowalska Telefon: +48 846 612 121

Stanowisko ds. samorządowych i gospodarki komunalnej Krzysztof Garbula Telefon: +48 846 612 132

Stanowisko ds. wojskowych, obrony cywilnej i p. poż. Jadwiga Kuźmińska Telefon: +48 846 612 128

Stanowisko ds. gospodarki gruntami i lokalami Maria Kloc Telefon: +48 846 612 135

Stanowisko ds. informatyki, kultury i sportu Konrad Jóźwik Telefon: +48 846 612 132

Stanowisko ds. księgowości i ewidencji działalności gospodarczej Teresa Medak Telefon: +48 846 612 130

Stanowisko ds. podatków i opłat Grażyna Kraś Telefon: +48 846 612 136

Stanowisko ds. wymiaru podatków Renata Badowska Telefon: +48 846 612 136

Stanowisko ds. księgowości podatkowej Katarzyna Surmacz Telefon: +48 846 612 136

Stanowisko ds. obsługi kasowej. Pełnomocnik ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowychWiesława Jurkiewicz Telefon: +48 846 612 126

Pomoc administracyjna Ryszard Cisak Telefon: +48 846 612 134

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Barbara Dudzińska Telefon: +48 846 612 128

Zastępca Kierownika USC, Administrator Bezpieczeństwa Informacji Wojciech Baj Telefon: +48 846 612 128

Stanowisko ds. budownictwa i planowania przestrzennego Krzysztof Kukiełka Telefon: +48 846 612 125

Stanowisko ds. drogownictwa i zamówień publicznych Mirosław Podgórski Telefon: +48 846 612 134

Stanowisko ds. funduszy pomocowych, promocji i rozwoju gminy Katarzyna Piliszczuk Telefon: +48 846 612 125

Stanowisko ds. rolnictwa i ochrony środowiska Elżbieta Kierepka Telefon: +48 846 612 135