Ogłaszam konsultacje dotyczące projektu Uchwały Rady Miejskiej w Tyszowcach w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Tyszowce

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”

Zarządzenie  nr 102/2017 Burmistrza Tyszowiec  z dnia 12 października 2017 roku w sprawie ogłoszenia konsultacji

Formularz zgłoszenia opinii