Konsultacje Społeczne dotyczące projektów Uchwał Rady Miejskiej w Tyszowcach w sprawie uchwalenia:

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

Ogłaszam konsultacje dotyczące projektu Uchwały Rady Miejskiej w Tyszowcach w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Tyszowce