Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

Od marca br. 20-osobowa grupa młodzieży będąca uczniami Gimnazjum
im. Konfederacji Tyszowieckiej w Tyszowcach i Gimnazjum Publicznego
w Michalowie realizuje projekt pn. „Moja gmina wczoraj i dziś - uchwycone w kadrze” dotowany z programu „Równać Szanse” Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności, administrowany przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. Organizacją dotowaną jest Stowarzyszenie „G 6 Grzędy Sokalskiej”.

Oś przewodnią projektu stanowi fotografia. Celem projektu jest nabycie
u młodzieży umiejętności organizacyjnych, pracy w grupie, nawiązywania dialogu
z przedstawicielami starszego pokolenia i instytucji, oraz zaangażowanie młodzieży
w działania na rzecz promocji własnego środowiska lokalnego w powiązaniu z nauką posługiwania się sprzętem fotograficznym.

Realizując działania projektowe w miesiącach kwiecień – maj młodzież zbierała stare fotografie z archiwum instytucji/organizacji mających siedzibę na obszarze gmin Tyszowce i Rachanie, oraz od mieszkańców niniejszych gmin. Zbierane były fotografie wykonane przed rokiem 1980, przedstawiające wydarzenia z przeszłości, codzienne życie, tradycje, zwyczaje, dawny wygląd ulic, budynków, obiektów. W czerwcu młodzież uczestniczyła w stacjonarnych warsztatach fotograficznych z zakresu podstaw i technik fotografowania, oraz w plenerowych warsztatach fotograficznych, podczas których miała możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce. W lipcu działania projektowe polegały na robieniu zdjęć w miejscach ze starych fotografii. Obecnie stare fotografie, jak i te „aktualne” poddawane są dalszej obróbce celem prezentacji
na Wystawie starej fotografii.

Wystawa starej fotografii będąca zwieńczeniem działań projektowych odbędzie się w Łaszczowie, pod koniec września br. Na wystawie zostanie zaprezentowanych
100 fotografii, w tym stare fotografie z obszaru gmin Tyszowce i Rachanie, kolaże starych/aktualnych fotografii. Ponadto podczas wernisażu będzie rozdawany folder promocyjny opracowany przez młodzież. Więcej informacji na temat realizowanego projektu na stronie www.stowarzyszenieg6.pl