Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

Gmina Tyszowce znalazła się wśród 55 pozytywnie ocenionych wniosków w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej.

W ramach złożonego przez Gminę Tyszowce  i pozytywnie ocenionego wniosku zostanie wybudowana  bieżnia lekkoatletyczna z infrastrukturą w Tyszowcach.

W skład kompleksu wchodzi:

- bieżnia lekkoatletyczna okólna, czterotorowa o długości 200 m.,

- bieżnia prosta czterotorowa o długości łącznej 103 m,

- skocznia do skoku w dal z zeskocznią piaskową,

- boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy naturalnej z rzutnią do pchnięcia kulą,

-  siłownia zewnętrzna o nawierzchni z trawy naturalnej.

Infrastruktura zostanie wybudowana w 2018 r.

Całkowity koszt zadania 695 219,69 zł.