Mysleć Sercem" Burmistrz Tyszowiec, Lokalna Grupa działania Stowarzyszenie G6, Samorządowe Centrum Kultury w Tyszowcach  Zapraszają na spektakl pt: "Myśleć Sercem"