Burmistrz Tyszowiec informuje, że na terenie gminy Tyszowce odbędą się zebrania wiejskie z pracownikami Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim,

dotyczące przeprowadzania nowej ewidencji gruntów i budynków  w poszczególnych miejscowościach, według następującego harmonogramu:

15.03.2018 r. - Świetlica w Perespie o godz. 1000 , dotyczy miejscowości: Marysin, Perespa, Perespa-Kolonia, Rudka;

15.03.2018 r. - Świetlica w Kazimierówce o godz. 1300, dotyczy miejscowości: Kazimierówka, Czermno;

16.03.2018 r. - Świetlica w Zamłyniu o godz. 1000, dotyczy miejscowości: Zamłynie, Podbór, Wojciechówka;

16.03.2018r. – Świetlica w Mikulinie o godz. 1300, dotyczy miejscowości: Mikulin, Lipowiec;

19.03.2018r. – Świetlica w Przewalu o godz. 1000, dotyczy miejscowości: Przewale, Niedźwiedzia Góra;

19.03.2018 r. – Świetlica w Czartowcu o godz. 1300, dotyczy miejscowości: Czartowiec, Czartowiec-Kolonia, Soból;

20.03.2018 r. – Świetlica w Klątwach o godz. 1000, dotyczy miejscowości Klątwy.

                                                                           Burmistrz Tyszowiec

                                                                                                /-/ mgr inż. Mariusz Zając