Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach informuje, że dla potrzeb stworzenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Tyszowce na lata 2018-2022 pod adresem: http://tyszowce.badanie.net/ została udostępniona anonimowa ankieta. 

Celem ankiety jest diagnoza problemów społecznych gminy Tyszowce.

Dlatego prosimy wszystkich pełnoletnich mieszkańców gminy Tyszowce 
o wypełnienie ankiety w terminie do dnia 27 marca 2018 r.