INFORMUJE  SIĘ,  ŻE  OD  DNIA 25.04.2018 R.  WYPŁACANY  JEST  ZWROT  PODATKU   AKCYZOWEGO ZAWARTEGO   W  CENIE  OLEJU NAPĘDOWEGO  ZA  OKRES  OD 01.08.2017 R.  DO  31.01.2018 R.

                                   BURMISTRZ  TYSZOWIEC

                                                  /-/ MGR INŻ. MARIUSZ ZAJĄC