Komunikat w sprawie monitorowania i nadzoru nad uprawą tytoniu.