Pierwsza Noc Muzeów w Tyszowcach będzie  świetną okazją, by w nietypowy sposób zainaugurować otwarcie Regionalnej Izby Pamięci w Tyszowcach.

  Główną atrakcją zaplanowanych uroczystości będzie wystawa Skarbów z Czermna. Dzięki uprzejmości Dyrektora Muzeum Regionalnego im. Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim Pana Eugeniusza Hanejko mieszkańcy Gminy Tyszowce oraz wszyscy zainteresowani wydarzeniem będą mieli okazję odwiedzić wystawę i obejrzeć skarby wczesnośredniowieczne znalezione na terenie naszej gminy. Drugą zaplanowaną wystawą czasową są pamiątki poświęcone Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu, które udostępni Pan Józef Szajewski członek Związku Piłsudczyków RP. Otwarcie izby wraz z dwiema wystawami czasowymi nastąpi dnia 10 czerwca 2018 roku w Tyszowcach o godz. 14.00 w siedzibie Regionalnej Izby Pamięci w Tyszowcach ul. Kościelna 25 A, 22-630 Tyszowce. 

Zapraszamy !!!