W związku z możliwością aplikowania o środki zewnętrzne w ramach PROJEKTU GRANTOWEGO „W SIECI BEZ BARIER” realizowanego w ramach III osi priorytetowej Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Działania 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

 

Zapraszamy osoby z Gminy Tyszowce chętne do zgłoszenia się i udziału w następujących blokach szkoleniowych:

- Rodzic w Internecie

- Mój biznes w sieci

- Moje finanse i transakcje w sieci

- Działam w sieciach społecznościowych

- Tworzę własną stronę internetową ( blog)

- Rolnik w sieci

- Kultura w sieci

Preferowane osoby do udziału w projekcie w wieku od 25 – 64 lat w tym kobiety i mężczyźni, osoby niepełnosprawne.

Udział w projekcie jest bezpłatny

Zapisy przyjmowane są do 08.06.2018 r. w pokoju nr. 2 Urzędu Miejskiego w Tyszowcach lub Samorządowe Centrum Kultury w Tyszowcach. 

 

Jeżeli w danej miejscowości znajdzie się grupa 12-stu osób chętnych do udziału w projekcie zajęcia będą realizowane w miejscowej świetlic.