Otrzymaj wsparcie na rozwój Waszej organizacji, do zdobycia nawet 11 tyś. zł, liczy się pomysł i Wasza inicjatywa

Celem głównym realizacji Programu Aktywne Pogranicze jest wzrost wiedzy i umiejętności z zakresu oddolnych inicjatyw przez 90 osób i 30 grup samopomocowych, grup nieformalnych i organizacji pozarządowych poprzez udzielenie tym podmiotom wsparcia doradczego, szkoleniowego i finansowego.

Operatorem programu jest Stwoarzyszenie Czajnia.

http://www.aktywnepogranicze.pl