Przedmiotem zamówienia jest budowa Otwartej Stref Aktywności (OSA)  w celu rozwoju małej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w Tyszowcach. Inwestycja polega na budowie obiektów małej architektury w skład, których wejdą urządzenia plenerowe do ćwiczeń fizycznych, tablica informacyjna, ławki, stół do gry w szachy  wraz z siedziskami oraz nasadzenie drzewek ozdobnych w ilości 10 szt.

 

Zaproszenie do składania ofert  

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Opis techniczny 

Załącznik nr 3 - Wzór umowy