INFORMUJE  SIĘ,  ŻE  W DNIACH

OD 01.08.2017 R.  DO 31.08.2017  R.

PRZYJMOWANE SĄ WNIOSKI

DOTYCZĄCE  ZWROTU  PODATKU AKCYZOWEGO   ZAWARTEGO 

W  CENIE

OLEJU  NAPĘDOWEGO  WYKORZYSTYWANEGO 

DO  PRODUKCJI  ROLNEJ  ZA  OKRES

 OD 01.02.2017 R.  DO  31.07.2017 R.

BURMISTRZ  TYSZOWIEC

 /-/ mgr inż. Mariusz  Zając

 

Formularz wniosku do pobrania