Numer i tytuł projektu: 03.13-WND-RPLU.02.04.02-06-031/13

 Przyszłość i teraźniejszość w 3-ch wymiarach: Gotania – Grody Czerwieńskie – Grzęda Sokalska”.      

Numer umowy o dofinansowanie projektu: 03.13-WND-RPLU.02.04.02-06-031/13

 

Oś Priorytetowa: II. Infrastruktura ekonomiczna

 

Działanie: 2.4 Schemat B

 

Całkowita wartość Projektu: 900 000,00 zł.

Całkowite wydatki kwalifikowalne: 900 000,00 zł.

Kwota dofinansowania: 765 000,00 zł.

 

 

Projekt realizowany jest w partnerstwie na podstawie zawartej umowy partnerskiej zawartej w dniu 13 listopada 2013 r.

 

Lider projektu:

Gmina Tyszowce

Partnerzy projektu:

  1. Gmina Werbkowice
  2. Gmina Hrubieszów
  3. Gmina Łaszczów
  4. Gmina Miejska Hrubieszów

 

 

W ramach projektu zostaną wykonane następujące zadania:

1)  Zakup wyposażenia do COI i na potrzeby projektu

2) Uruchomienie wielofunkcyjnego portalu internetowego wraz z wirtualnym Centrum Obsługi Inwestora i Centrum Informacji Turystycznej

3) Organizacja 5 imprez promocyjnych z wykorzystaniem ICT- wynajem sprzętu

4) Publikacja albumu o obszarze oraz wydanie go w wersji audiobooka

5) Opracowanie i wydruk map wraz z ich wersją elektroniczną

6) Usługi eksperckie służące promocji Grodów Czerwieńskich

7) Opracowanie jednolitej  "Strategii Rozwoju” dla całego obszaru projektu wraz ze wspólnym planem inwestycyjnym.

8) Opracowanie „Koncepcji marki wraz z systemem identyfikacji wizualnej”

9) Opracowanie "Koncepcji zagospodarowania rzeki Huczwy wraz z budową przystani kajakowych".

10) Oznakowanie szlaku turystycznego w sposób zapewniający stosowanie ICT wraz z waloryzacją potencjału kulturowego i przyrodniczego.

11) Realizacja filmu w technologii 3 D.

12) Opracowanie wizualnej wycieczki 3 D po Grodzie Czerwieńskiem (Czermno).

13) Organizacja 5 imprez promocyjnych z wykorzystaniem ICT – koszty pozostałe

14) Organizacja cyklu eventów w sezonie turystycznym na terenie miasta Zamościa ze szczególnym uwzględnieniem ICT.

15) Zakup strojów Gotania i Grody Czerwieńskie.

16) Zakup gadżetów promocyjnych w tym gadżetów w technologii 3 D.

 

Celem głównym projektu jest- międzynarodowa promocja województwa lubelskiego poprzez rozpowszechnienie informacji o marce gospodarczej w ramach projektu „ Przyszłość i teraźniejszość w 3-ch wymiarach: Gotania – Grody Czerwieńskie – Grzęda Sokalska” przy dominujących zastosowaniu ICT.