Szanowni Państwo, właściciele i posiadacze lasów położnych na terenie

Gminy Tyszowce

 

 

Uprzejmie informujemy, że w terminie od dnia 21 sierpnia 2017 r. do 30 września 2017 r. odbywa się taksacja terenowa lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa w ramach pierwszego etapu zadania pt. ,, Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie powiatu tomaszowskiego’’ przez taksatorów firmy Taxus UL. Sp. z o.o. z Warszawy.

 

Burmistrz Tyszowiec

/-/ mgr inż. Mariusz Zając