Ogłoszonego przez Burmistrza Tyszowiec na podstawie Zarządzenia Nr. 123/2017 z dnia 23 listopada 2017 roku na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Tyszowce z zakresu kultury fizycznej w 2017 roku.