Informacja dla mieszkańców Gminy Tyszowce biorących udział w projekcie pn.: "Odnawialne Źródła Energi w Gminie Tyszowce"