Burmistrz Tyszowiec informuje, że w związku z potwierdzonym przez IUNG Puławy wystąpieniem suszy na terenie całej Polski, w tym gminy Tyszowce dotyczącej upraw:

  • zbóż jarych (rosnących na I i II, III, IV kategorii gleb)
  • zbóż ozimych (rosnących na I, II, III kategorii gleb)
  • tytoniu (rosnącego na I kategorii gleby)
  • warzyw gruntowych ( rosnących na I kategorii gleby)
  • krzewów owocowych ( rosnących na I, II, III kategorii gleb)
  • drzew owocowych (rosnących na I i II kategorii gleb)
  • truskawek (rosnących na I, II, III kategorii gleb)
  • roślin strączkowych (rosnących na I kategorii gleby)

 

przed zgłoszeniem oświadczenia o stratach należy sprawdzić wystąpienie suszy
w załączonych poniżej materiałach.

 

Wnioski wraz z oświadczeniem o przetwarzaniu danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia oszacowania szkód należy składać zgodnie z załączonymi wzorami do Urzędu Miejskiego w Tyszowcach w pok. Nr. 10 do dnia 27 lipca 2018 r. lub do dnia zbioru uprawy.

 

Do pobrania:

Oświadczenie o stratach w uprawach

Oświadczenie dotyczące strat inwestycyjnych w sadach i plantacjach wieloletnich (trwałe straty w drzewach lub krzewach)

Oświadczenie o stratach i ilości zwierząt w gospodarstwie

Oświadczenie o szkodach w budynkach i sprzęcie rolniczym

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

Załączone materiały:

Wykaz upraw zagrożonych suszą według IUNG na terenie Gminy Tyszowce –

http://www.susza.iung.pulawy.pl/tabele/0618123/

Wyjaśnienia dotyczące podziału kategorii gleb

http://www.susza.iung.pulawy.pl/kategorie-glebowe/

mapa kategorii gleb

http://www.susza.iung.pulawy.pl/mapa-kategorii/