Gmina Tyszowce informuje, że realizacja zadania pt: ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest’’ jest dotowana na podstawie umowy Nr 227/2018/D/OZ z dnia 28.06.2018 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Lublinie. Kwota dofinansowania wynosi 100 % kosztów kwalifikowanych zadania.