Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w partnerstwie z Grupą Medialna ITM Sp. z o.o. realizuje projekt „OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE CHEŁMSKO-ZAMOJSKIM” z Działania 11.3 Ekonomia społeczna, współfinansowanego ze  środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

Tomaszowskie Stowarzyszenie Sportowe „KUDŁATY” zaprasza wszystkich sympatyków halowej piłki nożnej do udziału w Świątecznym Nocnym Turnieju 

Informacja dotycząca porad prawnych

Ogłoszonego przez Burmistrza Tyszowiec na podstawie Zarządzenia Nr. 123/2017 z dnia 23 listopada 2017 roku na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Tyszowce z zakresu kultury fizycznej w 2017 roku.