To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Perespie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Kilińskiego w Tyszowcach ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach informuje, że w dniu 13-10-2017 r. w godz. od 8.00 do 15.00 osobom zakwalifikowanym do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 będzie wydawana żywność w ramach ww. Programu. Żywność będzie wydawana w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tyszowcach, ul. Kościelna 25A

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Kilińskiego w Tyszowcach ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy realizowany w ramach projektu „W Nowej Perspektywie z nową perspektywą!”

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Perespie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy realizowany w ramach projektu „Wiedza – kluczem do przyszłości”