BURMISTRZ TYSZOWIEC ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku.

Informacja dla mieszkańców Gminy Tyszowce biorących udział w projekcie pn.: "Odnawialne Źródła Energi w Gminie Tyszowce"

Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Tyszowce na okres 3 lat.

Wykaz nieruchomości rolnych Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu z terenu gminy Tyszowce, powiat tomaszowski, woj lubelskie.