Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy położonych w Tyszowcach przeznaczonych do wydzierżawienia 

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy położonych w Tyszowcach przeznaczonych do wydzierżawienia

 

INFORMACJA BURMISTRZA TYSZOWIEC DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „ ODNAWIALNE ZRÓDŁA ENERGII W GMINIE TYSZOWCE ”

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w partnerstwie z Grupą Medialna ITM Sp. z o.o. realizuje projekt „OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE CHEŁMSKO-ZAMOJSKIM” z Działania 11.3 Ekonomia społeczna, współfinansowanego ze  środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.