Gmina Tyszowce otrzyma z Unii Europejskiej pieniądze na organizację dodatkowych zajęć dla uczniów i doposażenie pracowni.

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

Ostrzeżenie o silnym wietrze

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

W związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji,