Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Tyszowcach, licząc na dobrą współpracę, przypomina o kilku zasadach obowiązujących w  roku 2018:

1. Konieczność wystawiania pojemnika przed posesję w odległości nie większej niż 5 metrów od krawędzi jezdni przed KONIECZNIE godziną 7°° w dniu wywozu w sposób nie powodujący utrudnień w ruchu pojazdów i pieszych.

2. Niewystawione pojemniki nie będą odbierane (nie wchodzimy na posesję!!!). W przypadku osób starszych i niepełnosprawnych pojemniki mogą być odbierane bezpośrednio z posesji po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu z odbierającym odpady tel. 84 66 19 370.

3. Nie odebranie pojemnika z winy Klienta (nie wystawiony pojemnik) nie wstrzymuje konieczności dokonania zapłaty zgodnie z deklaracją.

4.Konieczność prawidłowej segregacji odpadów zgodnie z regulaminem obowiązującym na terenie Gminy Tyszowce. Butelki plastikowe należy zgnieść, opakowań szklanych nie rozbijamy. Opakowania np. po śmietanie winny być czyste.

5.Odpady wystawione w workach muszą być czytelnie opisane przez właściciela co zawierają np. odpady zmieszane, szkło, plastik, itp.

6.Jednocześnie informujemy, że zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego, elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych i opon odbędzie się w dniach wskazanych w harmonogramie dla poszczególnych miejscowości odbioru odpadów selektywnie gromadzonych. Prosimy o zgłaszanie telefoniczne konieczności odbioru sprzętu najpóźniej w przeddzień wyznaczonego terminu.

7.Informujemy również, że PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 700  do 1500.

8.Wszelkie problemy, reklamacje, zapytania, uwagi prosimy zgłaszać do naszej firmy osobiście lub telefonicznie do Biura Obsługi Klienta tel. 84 66 19 370 wew. 201 w godzinach od 7ºº do 15ºº.

            Prosimy o zrozumienie i współpracę.

                                                                                                          Z poważaniem

                                                                                              Zarząd i Pracownicy Spółki

W załączeniu przesyłamy harmonogram wywozu nieczystości stałych na 2018 rok.

 

Trasa/Miejscowości

Odpady

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Zabudowa Wielolokalowa

(BLOK 101A i BLOK 101B)

Zmieszane

15

12

12

9

16

23

30

7

14

21

28

4

11

18

25

2

9

16

23

6

13

20

27

3

10

17

24

1

8

15

22

12

10

Segregowane

 

8

12

5

16

7

11

2

13

3

8

5

10

(gabaryty, sprzęt itp.)

-

12

12

16

14

11

-

13

-

8

-

10

Popiół

15

12

12

16

-

11

-

13

-

8

12

10

Ulegające biodegradacji

15

12

12

9

16

23

30

7

14

21

28

4

11

18

25

2

9

16

23

6

13

20

27

3

10

17

24

1

8

15

22

12

10