Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Tyszowcach, licząc na dobrą współpracę, przypomina o kilku zasadach obowiązujących w  roku 2018:

1. Konieczność wystawiania pojemnika przed posesję w odległości nie większej niż 5 metrów od krawędzi jezdni przed KONIECZNIE godziną 7°° w dniu wywozu w sposób nie powodujący utrudnień w ruchu pojazdów i pieszych.

2. Niewystawione pojemniki nie będą odbierane (nie wchodzimy na posesję!!!). W przypadku osób starszych i niepełnosprawnych pojemniki mogą być odbierane bezpośrednio z posesji po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu z odbierającym odpady tel. 84 66 19 370.

3. Nie odebranie pojemnika z winy Klienta (nie wystawiony pojemnik) nie wstrzymuje konieczności dokonania zapłaty zgodnie z deklaracją.

4.Konieczność prawidłowej segregacji odpadów zgodnie z regulaminem obowiązującym na terenie Gminy Tyszowce. Butelki plastikowe należy zgnieść, opakowań szklanych nie rozbijamy. Opakowania np. po śmietanie winny być czyste.

5.Odpady wystawione w workach muszą być czytelnie opisane przez właściciela co zawierają np. odpady zmieszane, szkło, plastik, itp.

6.Jednocześnie informujemy, że zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego, elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych i opon odbędzie się w dniach wskazanych w harmonogramie dla poszczególnych miejscowości. Prosimy o zgłaszanie telefoniczne konieczności odbioru sprzętu najpóźniej w przeddzień wyznaczonego terminu.

7. Informujemy również, że PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500.

8.Wszelkie problemy, reklamacje, zapytania, uwagi prosimy zgłaszać do naszej firmy osobiście lub telefonicznie do Biura Obsługi Klienta tel. 84 66 19 370 wew. 201 w godzinach od 7ºº do 15ºº.

                Prosimy o zrozumienie i współpracę.

                                                                                                                                             Z poważaniem

                                                                                                                             Zarząd i Pracownicy Spółki

W załączeniu przesyłamy harmonogram wywozu nieczystości stałych na 2018 rok.

Trasa/Miejscowości

Odpady

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Czartowczyk, Soból, Klątwy, Czartowiec, Kol. Czartowiec.

 

Marysin, Przewale, Niedźwiedzia Góra.

zmieszane

8

5

5

9

7

4

2

6

3

1

5

3

Popiół

8

5

5

9

-

4

-

6

-

1

5

3

Segregowane

 

8

-

5

-

7

-

2

-

3

-

5

-

(gabaryty, sprzęt itp.)

8

-

5

9

7

-

2

6

3

-

5

-

Ulegające biodegradacji

-

5

-

9

7

4

2

6

3

1

-

3

 

Trasa/Miejscowości

Odpady

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Lipowiec, Mikulin, Zamłynie, Wojciechówka, Podbór.

 

Czermno, Wakijów, Kazimierówka, Perespa, Rudka.

Zmieszane

22

19

19

23

21

18

16

20

17

15

19

17

Popiół

22

19

19

23

-

18

-

20

-

15

19

17

Segregowane

 

22

-

19

-

21

-

16

-

17

-

19

-

(gabaryty, sprzęt itp.)

22

-

19

23

21

-

16

20

17

-

19

-

Ulegające biodegradacji

-

19

-

23

21

18

16

20

17

15

-

17