To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

Tyszowce były od dawna miastem rzemieślniczym, znanym przede wszystkim z cechu szewców.

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

Grudzień 1655 roku, gdy Szwedzi dowiedzieli się o organizującym się wojsku, ściągnęli większe siły i w odległości 3 kilometrów na zachód od Tyszowiec stoczyli z konfederatami walkę, którą przegrali.

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

Metryka historyczna miejscowości sięga cza­sów wczesnego średniowiecza. Jak przypuszczają historycy z chwilą upadku pod koniec XIII wieku grodu w Czerwieniu nastąpił rozwój osady w Tyszowcach. W latach 1388-1462 była ona w posia­daniu książąt bełskich.

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

Herb Tyszowiec - herbem miasta i Gminy Tyszowce jest Orzeł biały bez korony na czerwonej tarczy herbowej. Jest to orzeł książęcy, ponieważ należał do księcia mazowieckiego Władysława, który nadał miastu herb z własnym orłem. Przeniósł on miasto z prawa polskiego i ruskiego na magdeburskie i stworzył dogodne warunki rozwoju wyludnionemu i zniszczonemu miastu. Miasto bowiem ucierpiało w walkach ze Szwedami. W niezmienionej postaci używany jest do dnia dzisiejszego.

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

nieco dat z dziejów miasta