Kliknij by wydrukować dokument   

KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY URZĄD MIEJSKI W TYSZOWCACH

 

Numer wpisu do rejestru:  1

 

Dział I - Oznaczenie instytucji kultury:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Numer kolejny wpisu

Data wpisu, daty kolejnych zmian

Pełna i skrócona nazwa instytucji kultury

Przedmiot działalności instytucji kultury

Siedziba i adres instytucji kultury

Oznaczenie organizatora i aktu o utworzeniu instytucji kultury

Nazwa podmiotu, z którym organizator wspólnie prowadzi instytucję kultury

Cyfrowy identyfikator instytucji kultury nadany w systemie informacji statystycznej

Uwagi

Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu

1

 08.12.1992

 Biblioteka Publiczna Gminy Tyszowce

Zakres działania określa Statut Biblioteki Publicznej Gminy Tyszowce

Tyszowce

ul.Hetmańska 11

22-630 Tyszowce 

Uchwała Nr XXVI/156/92

Rady Gminy w Tyszowcach

z dnia 8 grudnia 1992r. 

 

001001616 

 

 Konrad Jóźwik

2

 29.06.2001

 Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Tyszowcach

Zakres działania określa Statut Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Tyszowcach

Tyszowce

ul.Hetmańska 11

22-630 Tyszowce 

Uchwała Nr XXXII/174/2001

Rady Miasta i Gminy w Tyszowcach

z dnia 29 czerwca 2001r. 

 

001001616 

 

 Konrad Jóźwik

3

 30.03.2005

 Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Tyszowcach

Zakres działania określa Statut Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Tyszowcach

Tyszowce

ul.Hetmańska 11

22-630 Tyszowce 

Uchwała Nr XXVII/167/2005

Rady Miasta i Gminy w Tyszowcach

z dnia 29 czerwca 2001r. 

 

001001616 

 

 Konrad Jóźwik

4
Dział II - Organizacja instytucji kultury:

1

2

3

4

5

6

7

8

Numer kolejny wpisu

Data wpisu, daty kolejnych zmian

Informacja o złożeniu do rejestru statutu

Imię i nazwisko dyrektora instytucji kultury i jego zastępców lub oznaczenie osoby fizycznej lub prawnej, której powierzono zarządzanie instytucją kultury

Imiona i nazwiska pełnomocników instytucji kultury uprawnionych do dokonywania czynności prawnych w imieniu instytucji oraz zakres ich upoważnień

Nazwa oraz siedziba wyodrębnionych jednostek organizacyjnych instytucji kultury i ich cyfrowe identyfikatory nadane w systemie informacji statystycznej

Uwagi

Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu

1

 1990

 

 Gil Maria

 Dyrektor

 Biblioteka Publiczna
Gminy Tyszowce

1001616-00000

Tyszowce,ul.Hetmańska 11

 

 Konrad Jóźwik

2

 14.04.1995

 

 Wanda Grzeszczuk

 Koordynator

 Biblioteka Publiczna
Gminy Tyszowce

1001616-00000

Tyszowce,ul.Hetmańska 11

 

 Konrad Jóźwik

3

 01.04.1996

 

 Wanda Grzeszczuk

 Dyrektor

 Miejsko Gminna
Biblioteka Publiczna
w Tyszowcach

Regon 001001616

Tyszowce,ul.Hetmańska 11

 

 Konrad Jóźwik

4

 01.04.1996

 

 Wanda Grzeszczuk

 Dyrektor

Biblioteka Publiczna
Gminy Tyszowce

Regon 001001616

Tyszowce,ul.Hetmańska 11

 

 Konrad Jóźwik

5

 08.05.2002

 

 Wanda Grzeszczuk

 Dyrektor

Miejsko Gminna
Biblioteka Publiczna
w Tyszowcach

Regon 001001616

Tyszowce,ul.Hetmańska 11

 

 Konrad Jóźwik

6


Dział III - Mienie instytucji kultury:

1

2


3

4

5

6

Numer kolejny wpisu

Data wpisu, daty kolejnych zmian


Informacja o złożeniu do rejestru rocznego sprawozdania finansowego

Informacja o obciążeniu środków trwałych instytucji kultury ograniczonymi prawami rzeczowymi

Uwagi

Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu

1

14.05.2002r


księgozbiór 28 029 wol. na kwotę 22 932,01

 

 

 Konrad Jóźwik

2

31.03.2002


Złożenie bilansuKonrad Jóźwik

3

31.12.2002rksięgozbiór 28 056 wol. na kwotę 22 365,80


wycofano 15713 woluminów kwota 78,26 zł.


Konrad Jóźwik

4

31.03.2003


Złożenie bilansuKonrad Jóźwik

5

31.12.2003r


księgozbiór 23 223 wol. na kwotę 29 737.59


wycofano 2 620 woluminów kwota 144,0 zł.


Konrad Jóźwik

6

31.03.2004


Złożenie bilansuKonrad Jóźwik

7

31.12.2004r


księgozbiór 24 058 wol. na kwotę 40 526,90


wycofano 1 246 woluminów kwota 19,74 zł.


Konrad Jóźwik

8

30.03.2005


Złożenie bilansuKonrad Jóźwik

9

31.12.2005r


księgozbiór 25 061 wol. na kwotę 66 284.65


wycofano 716 woluminów kwota 66,43 zł.


Konrad Jóźwik

10

30.03.2006


Złożenie bilansuKonrad Jóźwik

11

31.12.2006r


księgozbiór 25 264 wol. na kwotę 101 108,62


wycofano 963 woluminów kwota 127 zł.


Konrad Jóźwik

12

31.03.2007


Złożenie bilansuKonrad Jóźwik

13

31.12.2007r


księgozbiór 21 352 wol. na kwotę 145 960,90


wycofano 2 747 woluminów kwota 653,3 zł.


Konrad Jóźwik

14

30.03.2008


Złożenie bilansuKonrad Jóźwik

15

31.12.2008r


księgozbiór 24 068 wol. na kwotę 133 381,51


wycofano 458 woluminów kwota 4,5 zł.


Konrad Jóźwik

16

30.03.2009


Złożenie bilansuKonrad Jóźwik

17

31.12.2009r


księgozbiór 25 389 wol. na kwotę 150 885,44


wycofano 0 woluminów kwota 0 zł.


Konrad Jóźwik

18

30.03.2010


Złożenie bilansuKonrad Jóźwik

19

31.12.2010r


księgozbiór 24 672 wol. na kwotę 156 151,05


wycofano 518 woluminów kwota 4,0 zł.


Konrad Jóźwik

20

30.03.2011


Złożenie bilansuKonrad Jóźwik

21

31.12.2011r


księgozbiór 20 888 wol. na kwotę 165 859,24


wycofano 2383 woluminów kwota 208 zł.


Konrad Jóźwik

22

30.03.2012


Złożenie bilansuKonrad Jóźwik

23

31.12.2012


księgozbiór 18 419 wol. na kwotę 166 625,85


wycofano 2 744 woluminów kwota 147.07 zł.


Konrad Jóźwik

24

30.03.2013


Złożenie bilansuKonrad Jóźwik

25

31.12.2013


księgozbiór 16 513 wol. na kwotę 173 792,90


wycofano 2211 woluminów kwota 134.80 zł.


Konrad Jóźwik

26

25.03.2014


Złożenie bilansuKonrad Jóźwik

27

31.12.2014


księgozbiór 19 342 wol. na kwotę 188 130,20


wycofano 0 woluminów kwota 0 zł.


Konrad Jóźwik

28

30.03.2015


Złożenie bilansuKonrad Jóźwik

29

31.12.2015


księgozbiór 19 525 wol. na kwotę 195 825,14


wycofano 171 woluminów kwota 48,90 zł.


Konrad Jóźwik

30

31.03.2016


Złożenie bilansuKonrad Jóźwik

31

31.12.2016


księgozbiór 19 852 wol. na kwotę 188 130,20


wycofano 40 woluminów kwota 172,77 zł.


Konrad Jóźwik

32

31.03.2017


Złożenie bilansuKonrad Jóźwik

33

31.12.2017


księgozbiór 19 097 wol. na kwotę 211 261,17


wycofano 1218 woluminów kwota 1143,82 zł.


Konrad Jóźwik

 

Dział IV - Połączenie, podział i likwidacja instytucji kultury:

1

2

3

4

5

6

Numer kolejny wpisu

Data wpisu, daty kolejnych zmian

Informacja o połączeniu, podziale lub likwidacji instytucji kultury

Imię i nazwisko likwidatora

Uwagi

Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3


4


5


6