Kliknij by wydrukować dokument   

KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY URZĄD MIEJSKI W TYSZOWCACH

 

Numer wpisu do rejestru:  2

 

Dział I - Oznaczenie instytucji kultury:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Numer kolejny wpisu

Data wpisu, daty kolejnych zmian

Pełna i skrócona nazwa instytucji kultury

Przedmiot działalności instytucji kultury

Siedziba i adres instytucji kultury

Oznaczenie organizatora i aktu o utworzeniu instytucji kultury

Nazwa podmiotu, z którym organizator wspólnie prowadzi instytucję kultury

Cyfrowy identyfikator instytucji kultury nadany w systemie informacji statystycznej

Uwagi

Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu

1

 01-02-2007

 Samorządowe Centrum Kultury

Działalność Kulturalna na terenie Gminy Tyszowce

Tyszowce

ul.3 Maja 36A

22-630 Tyszowce 

Uchwała Nr IV/39/2007

Rady Miejskiej w Tyszowcach

z dnia 1 lutego 2007r. 

 

060285480 

 

 Konrad JóźwikDział II - Organizacja instytucji kultury:

1

2

3

4

5

6

7

8

Numer kolejny wpisu

Data wpisu, daty kolejnych zmian

Informacja o złożeniu do rejestru statutu

Imię i nazwisko dyrektora instytucji kultury i jego zastępców lub oznaczenie osoby fizycznej lub prawnej, której powierzono zarządzanie instytucją kultury

Imiona i nazwiska pełnomocników instytucji kultury uprawnionych do dokonywania czynności prawnych w imieniu instytucji oraz zakres ich upoważnień

Nazwa oraz siedziba wyodrębnionych jednostek organizacyjnych instytucji kultury i ich cyfrowe identyfikatory nadane w systemie informacji statystycznej

Uwagi

Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu

1

 2007

 

 Grzegorz Piliszczuk

 Dyrektor

Samorządowe Centrum Kultury
w Tyszowcach

060285480

Tyszowce,ul.3 Maja 36A

 

 Konrad JóźwikDział III - Mienie instytucji kultury:

1

2


3

4

5

6

Numer kolejny wpisu

Data wpisu, daty kolejnych zmian


Informacja o złożeniu do rejestru rocznego sprawozdania finansowego

Informacja o obciążeniu środków trwałych instytucji kultury ograniczonymi prawami rzeczowymi

Uwagi

Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu

1

31.03.2008


Złożenie bilansuKonrad Jóźwik

2

31.03.2009


Złożenie bilansuKonrad Jóźwik

3

31.03.2010


Złożenie bilansuKonrad Jóźwik

4

31.03.2011


Złożenie bilansuKonrad Jóźwik

5

30.03.2012


Złożenie bilansuKonrad Jóźwik

6

29.03.2013


Złożenie bilansuKonrad Jóźwik

7

31.03.2014


Złożenie bilansuKonrad Jóźwik

8

31.03.2015


Złożenie bilansuKonrad Jóźwik

9

31.03.2016


Złożenie bilansuKonrad Jóźwik

10

31.03.2017


Złożenie bilansuKonrad Jóźwik

 

Dział IV - Połączenie, podział i likwidacja instytucji kultury:

1

2

3

4

5

6

Numer kolejny wpisu

Data wpisu, daty kolejnych zmian

Informacja o połączeniu, podziale lub likwidacji instytucji kultury

Imię i nazwisko likwidatora

Uwagi

Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3


4


5


6