tyszowce@tyszowce.pl | +48 84 661 21 21 | ul.3 Maja 8, 22-630 Tyszowce
  • slider-image
    .
images
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
PRZEJDŹ DO STRONY
images
Ważna Informacja!
Zmiana konta wpłat za odpady!
PRZEJDŹ DO STRONY

Informacja na temat
prawidłowej segregacji odpadów

XX sesja Rady Miejskiej
w Tyszowcach
z dnia 22 września 2020 r.

Krajowa Mapa
Zagrożeń Bezpieczeństwa

ROZLICZ PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

GOSPODARKA KOMUNALNA

Harmonogram odbioru odpadów

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tyszowce - tekst ujednolicony

Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów - tekst ujednolicony

Informacje z zakresu kompostowania odpadów

Zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

Określenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej - tekst ujednolicony

Druk deklaracji