30 KWI 2019

Szkolenie rolników

images

Szkolenie rolników z zasad wzajemnej zgodności (cross-compliance) w Gminie Tyszowce. Organizator Lubelska Izba Rolnicza.