20 LUT 2019

TURNIEJ SZACHOWY

images

W ramach Kreatywnych Ferii 20 lutego odbył się Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Tyszowiec. Rozgrywki przeprowadzono w budynku szkoły Podstawowej w Tyszowcach.

19 LUT 2019

ZAPROSZENIE

images

Współczesna agrotechnika uprawy fasoli wielokwiatowej, 27 luty 2019 r. o godz. 10.00 w Restauracji „Szewska Pasja” w Tyszowcach ul. Wielka 48 A

15 LUT 2019

Ogłoszenie

images

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy położonych w mieście Tyszowce przeznaczonych do wydzierżawienia

12 LUT 2019

ZAWIADOMIENIE

images

Burmistrz Tyszowiec podaje do publicznej wiadomości,  że na wniosek T-Mobile  Polska S.A , ul.  Młynarska 12, 02-674  Warszawa, w  dniu 06.02.2019 r. zostało  wszczęte  postępowanie  administracyjne.