31 STY 2019

Zwrot podatku akcyzowego

images

INFORMUJE SIĘ, ŻE WNIOSKI DOTYCZĄCE ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ ZA OKRES OD 01.08.2018 R. DO 31.01.2019 R. PRZYJMOWANE SĄ W DNIACH OD 01.02.2019 R. DO 28.02.2019 R.