04 LUT 2019

Rozpoczynamy Miesiąc Bezpiecznego Internetu!

images

Jutrzejszy Światowym Dzień Bezpiecznego Internetu w naszej szkole ma na celu zwrócenie uwagi nauczycieli, wychowawców oraz rodziców na coraz częściej pojawiające się w Internecie zjawiska zagrażające bezpieczeństwu dzieci i młodzieży.

28 STY 2019

Otwarty konkurs ofert

images

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Tyszowce z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2019 roku

28 STY 2019

Otwarty konkurs ofert

images

Burmistrz Tyszowiec Zarządzeniem Nr 10/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Tyszowce z zakresu kultury fizycznej w 2019 roku.