images

27 MAR 2019

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Wojciechówka

Nowym Sołtysem Sołectwa Wojciechówka została wybrana Pani Danuta Pawliszak. Serdecznie gratulujemy nowo wybranej Pani Sołtys! Dziękujemy także Wszystkim mieszkańcom za tak liczny udział w spotkaniu oraz angażowanie się w sprawy Sołectwa, jak i całej Gminy Tyszowce.