images

29 MAR 2019

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Podbór

Nowym Sołtysem Sołectwa Podbór została wybrana Pani Anna Lizak. Serdecznie gratulujemy nowo wybranej Pani Sołtys! Dziękujemy Wszystkim mieszkańcom za udział w spotkaniu oraz angażowanie się w sprawy Sołectwa, jak i całej Gminy Tyszowce.