images

02 KWI 2019

UMOWA NA BUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ PODPISANA

26 marca 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Tyszowcach Pan Andrzej Podgórski Burmistrz Tyszowiec przy kontrasygnacie Pani Krystyny Leja Skarbnika Gminy podpisał umowę z Zakładem Remontowo - Budowlanym w Zamościu reprezentowanym przez właściciela Pana Adama Kustrę na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w mieście Tyszowce. 
Gmina Tyszowce pozyskała środki finansowe na realizacje zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość robót budowlanych zgodnie z zawartą umową to 10 996 323,00 zł. Prace będą trwały do października 2021 r.