images

08 KWI 2019

Informacja

Szanowni Rodzice Uczniów uczęszczających do Przedszkola i Szkół Podstawowych w Gminie Tyszowce

Informujemy, że w związku z ogłoszeniem przez związki zawodowe nauczycieli akcji strajkowej pracowników oświaty, w zależności od rozwoju sytuacji w dniu 8 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) mogą nie odbyć się zajęcia dydaktyczne. W takim przypadku zostaną w tym dniu zorganizowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. O możliwości nie odbywania się zajęć dydaktycznych w kolejnych dniach zostaną Państwo poinformowani. Pragniemy zapewnić, że wraz z dyrektorami tych placówek dołożymy wszelkich starań, aby w tym okresie Państwa dzieci były pod należytą opieką.
Przypominamy o dniach wolnych od zajęć w związku z przeprowadzanymi egzaminami w szkołach: gimnazjalnym i ósmoklasisty, które odbędą się w dniach:
10-12 kwietnia 2019 r. – egzamin gimnazjalny
15-17 kwietnia 2019 r. – egzamin ósmoklasisty.
Zapewniamy prawidłowy i niezachwiany przebieg egzaminów ósmoklasisty i gimnazjalnego.
Z poważaniem,
Andrzej Podgórski                                                                           Paweł Kliszcz
Burmistrz Tyszowce                                                                        Dyrektor SAS