images

21 MAJ 2019

OTWARCIE TYSZOWIECKIEGO KLUBU SENIORA

21 maja 2019 r. odbyło się uroczyste otwarcie Tyszowieckiego Klubu Seniora w Tyszowcach. Zadanie jest realizowanie w ramach projektu pn. „Tyszowiecki Klub Seniora” dofinansowany z Funduszy Europejskich w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: 11 Włączenie społeczne
Działanie: 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne
Uroczystość rozpoczęła się modlitwą i poświęceniem, którego dokonał ks. Piotr Kawecki proboszcz naszej parafii w Tyszowcach. Następnie odbyło się przecięcie wstęgi, którą dokonali: Pan Dariusz Czop Sekretarz Powiatu w Tomaszowie Lubelskim, Pan Marcin Kawałko Przewodniczący Rady Miejskiej w Tyszowcach, Pani Wiesława Sawińska Przedstawicielka Seniorów, Pan Andrzej Podgórski Burmistrz Tyszowiec.
Wszyscy uczestnicy uroczystości po obejrzeniu wyremontowanego i wyposażonego obiektu, w którym mieści się Tyszowiecki Klub Seniora udali się do Samorządowego Centrum Kultury w Tyszowcach gdzie zostały wręczone przez Pana Andrzeja Podgórskiego Burmistrza Tyszowiec legitymacje uczestnictwa w Tyszowieckim Klubie Seniora. Uroczystość uświetnił występ zespołu KGW Mamuśki z Wakijowa, którym bardzo serdecznie dziękujemy. 
W uroczystości wzięli udział:
Seniorzy: Stanisława Czarna, Zofia Gleń, Franciszek Gleń, Danuta Jakubiak,Krystyna Jamroż, Maria Jezierska, Marianna Jurkiewicz, Mieczysław Jurkiewicz, Józefa Kaszucka, Edward Kaszucki, Danuta Kowalczuk, Jerzy Kraś, Wanda Krówka, Maria Kukiełka, Irena Lizut, Teresa Marzec, Zbigniew Nawrot, Teresa Okalska, Maria Podkańska Łucja Sochan-Dudziak, Wiesława Sawińska, Kazimiera Szachnowska, Wanda Szawarska, Maria Szczerbik Edward Szczerbik, Sabina Szura Bolesława Tarnawska Wanda Watraczuk, Emilia Wiśniewska, Bożena Wszoła. 
oraz
ks. Piotr Kawecki Proboszcz Parafii Św. Leonarda w Tyszowcach, Pan Dariusz Czop Sekretarz Powiatu Tomaszowskiego, Pani Teresa Chrastina Radna Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim, Pan Dariusz Grabiec Rany Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim, Pani Anna Sikorska Kierownik Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w Tyszowcach, Pan Antoni Wawryca Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Tyszowcach, Pani Jolanta Ogórek Skarbnik Gminy Werbkowice, Pani Krystyna Leja Skarbnik Gminy Tyszowce, Pani Ewa Dysznik Prezes Spółdzielni Socjalnej w Tyszowcach, Pan Waldemar Warzocha Prezes Zarządu PUK w Tyszowcach, Pan Marcin Kawałko Przewodniczący Rady Miejskiej w Tyszowcach, Pan Michał Kaziuk Radny Rady Miejskiej w Tyszowcach, Pan Andrzej Szachnowski Radny Rady Miejskiej w Tyszowcach, Pani Alicja Lis Radna Rady Miejskiej w Tyszowcach, Pani Małgorzata Stepuch Radna Rady Miejskiej w Tyszowcach, Pan Grzegorz Piliszczuk Dyrektor SCK w Tyszowcach, Pani Barbara Kamińska – Skowronek Kierownik MOPS w Tyszowcach, Pani Wanda Grzeszczuk Dyrektor Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Tyszowcach, Pan Paweł Kliszcz Dyrektor Samorządowej Administracji Szkół w Tyszowcach, Pani Marlena Kukiełka Główny Księgowy MOPS w Tyszowcach, Pani Katarzyna Piliszczuk inspektor ds. funduszy pomocowych i rozwoju gminy.