images

11 LIP 2019

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie  gminy przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowych  dzierżawców

Tyszowce, dnia 10 lipca 2019 roku

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie  gminy położonych na terenie gminy Tyszowce przeznaczonych do wydzierżawienia

na rzecz dotychczasowych  dzierżawców.

 

Lp.

Nr. ewiden-cyjny działki

Powierzchnia działki do wydzierżawienia w ha

Położenie

i obręb

Dzierżawca

Przeznaczenie

Okres

zawarcia umowy dzierżawy

Forma

dzierżawy

 

Wysokość

czynszu

dzierżawnego

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

 

33/2

 

2.40

 

Podbór

dotychczasowy

dzierżawca

   grunt rolny

Do 6 lat

bez

przetargu

Czynsz ustalony Zarządzeniem

Burmistrza

2

 

734

 

0.31

 

Przewale

 

dotychczasowy dzierżawca

grunt rolny

 

Do 6 lat

bez przetargu

Czynsz ustalony Zarządzeniem

Burmistrza

3

57

0.39

Soból

dotychczasowy

dzierżawca

grunt rolny

Do 6 lat

bez

przetargu

Czynsz ustalony

Zarządzeniem Burmistrza

4

 

316/3

0.60

Mikulin

dotychczasowy

dzierżawca

grunt rolny

Do 6 lat

bez przetargu

Czynsz ustalony

Zarządzeniem

Burmistrza

5

733/1

0.4450

Tyszowce

dotychczasowy

dzierżawca

grunt rolny

Do 6 lat

bez  przetargu

Czynsz ustalony

Zarządzeniem

Burmistrza

 

Bliższych  informacji  na  temat  dzierżawy w/w  nieruchomości udziela Urząd Miejski w Tyszowcach w pokoju nr 10 w terminie do dnia 1 sierpnia 2019 roku.

Burmistrz Tyszowiec

(-) Andrzej Podgórski