images

18 LIP 2019

Przekazanie nowego umundurowania dla OSP Tyszowce

W dniu 18 lipca 2019 r. w budynku świetlicy OSP Tyszowce w obecności druhów strażaków na czele z prezesem Piotrem Kraś Burmistrz Tyszowiec Pan Andrzej Podgórski  dokonał przekazania 16 kpl. ubrań specjalnych typ FHR 008- kolor piaskowy. Zakup mundurów został sfinansowany z budżetu gminy Tyszowce oraz dotacji przekazanej przez Wspólnotę Gruntową w Tyszowcach. Nowe mundury zastąpią stare wysłużone umundurowanie, które było na wyposażeniu jednostki niemal od 20 lat.

W podziękowaniu strażacy ochotnicy zapewnili, że otrzymane umundurowanie pozwoli na skuteczniejsze zabezpieczenie Gminy Tyszowce przed skutkami nieszczęśliwych zdarzeń, zagrażających życiu, zdrowiu i mieniu mieszkańców a także będzie skutecznie chronić zdrowie i życie strażaków.